Anadolu Levhasının Farklı Tektonik Rejimlerinde Kabuk ve Üst Manto Yapısı

Kurs Açıklaması

P alıcı fonksiyonları (AF) ve lokal tomografi yöntemleri kabuk ve üst-manto içerisindeki hız değişimlerini belirlemede kullanılan etkin araçtırlar. Bu bağlamda, Anadolu’nun 3 farklı tektonik rejimi AF’ lar ile görüntülenmiştir. İlk çalışma bölegemiz, Kuzey Anadolu Fay Zonu’ nun (KAFZ) batı kesimi, istasyon aralığı en fazla 7 km olan ve 1999 yılında meydana gelen İzmit depremi civarında konumlandırılan DANA ismindeki geçici seismik ağından toplanan veriler kullanılarak gözlemlenmiştir. Elde edilen yüksek çözünürlüklü profillerde, daha önce saptanamayan küçük ölçekteki süreksizlikler ve KAFZ’ nun kabuk ve üst-manto içerisindeki geometrisi saptanmıştır. İkinci çalışma bölgemiz, Kuzey-Güney açılma rejiminin baskın olduğu Batı Anadolu (BA) 47 adet sabit istasyon ile gözlemlenmiştir. 3563 adet yüksek sinyal-gürültü oranına sahip ~1 Hz P dalgası AL’ ı 43146 adet telesismik deprem arasından seçilmiştir. Kabuk değişimleri, Moho süreksizliğindeki ani değişimler ve düşük hız zonları iki boyutlu profiller boyunca görüntülenmiştir. Üçüncü çalışma bölgemiz Isparta Açısı (IA), toplamda 42 adet geçici ve kalıcı sismik istasyonların oluşturduğu sismik ağ ile görüntülenmiştir. 4501 adet P dalgası AF’ ları kabuk ve Moho derinliklerini çözümlemede kullanılmıştır. P dalgası AF’ u migrasyonu ile oluşturulan profiller IA altındaki kabuk içerisinde, Moho değişimlerini ve Afrika dalma-batma zonunu görüntülemiştir.  Son çalışma bölgemiz olan Orta Anadolu’da (OA) ise CD-CAT projesi kapsamında saptadığımız lokal depremler ile bu depremleri kullanarak etde ettiğimiz OA’nun üç boyutlu kabuk yapısı ve OA da yer alan volkanların (Örn. Hasan ve Erciyes Aktif Volkanları) altındaki kısmi ergimiş, sıcak malzeme boyutları görüntülenmiştir.

Kursa katılımda herhangi bir koşul yoktur, isteyen herkes katılabilir.

Alıcı Fonksiyonlar,

http://eqseis.geosc.psu.edu/cammon/HTML/RftnDocs/rftn01.html