KONKORDATO SÜRECİNDE MESLEK MENSUPLARININ YENİ İŞ ALANLARI VE GELİR ELDE ETME OLANAKLARI

Kurs Açıklaması

DOÇ.DR. AHMET KARAKOCALI ve S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN'in müştereken sunacağı COVİT-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetleri zora giren işletmelerin başvuracağı "süre kazanma ve alacak yapılandırma imkanı" olarak algılanan Konkordato hakkında bilgiler verilecektir. Konkordato sürecinde meslek mensuplarının yapabileceği işler ve ilave gelir elde etme yöntemlerinin vurgulanacağı bu uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirilecek seminerde teorik anlatımın yanı sıra uygulama örnekleri de paylaşılacaktır. 

Şirketlerin muhasebe ve finans bölümünde çalışanlar, muhasebe ve YMM bürosu çalışanları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajerleri, Mali Müşavirler ve konuya ilgi duyan herkes için uygundur.

Konkordato süreci, Mali tablolar analizi konularında ön okuma yapılması tavsiye edilir.