Mikrotremor Yöntemi ve Örnek Uygulama

Kurs Açıklaması

Jeofizik Mühendisleri Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ortak etkinliği olarak düzenlenecek online eğitim seminerinde "Tek istasyon mikrotremor yöntemi" hakkında bilgi verilecektir.

Deprem tehlikesinden dolayı zemin kaynaklı karşılaşılabilecek risklerin analizi ve yerleşime uygunluk değerlendirmelerinde Mikrotremor Ölçüm Yönteminin öneminin tartışılacağı bir seminerdir.

  • Yer Bilimciler 
  • Belediyelerin Kentsel Dönüşüm, İmar, Coğrafi Bilgi Sistemleri Birim Çalışanları 
  • Jeofizik Mühendisleri Odası üyelerine öncelik verilecektir