TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS UYUMLU MALİ TABLOLARIN ANALİZİ

Kurs Açıklaması

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler için hazırlanmış bir seminerdir.

Seminer kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Mali Tablolar, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Mali Tablolar ve Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Mali Tablolar ve bunların analizi konusunda bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Mesleğimizin dijitalleşme ile beraber defter tutmadan denetim ve danışmanlığa yönelmesi konunun önemini arttırmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler için hazırlanmış bir seminerdir.

BOBİ FRS, KÜMİ FRS Kitapçıkları KGK sitesinden okunabilir.