Yeni Deprem Tehlike Haritası ve Uygulama Alanları

Kurs Açıklaması

Türkiye Deprem Tehlike Haritası hakkında genel bilgilendirmeler yapılacak ve uygulama alanları hakkında bilgi paylaşımında bulunulacaktır. 

18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar" ile "Türkiye Deprem Tehlike Haritası  1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Binaların deprem yükü hesaplamaları, güçlendirme çalışmaları ve riskli yapıların belirlenmesine yönelik çalışmalarda bu harita kullanılacaktır. 

Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi ve ilgili diğer mesleklerden kişiler katılabilir.